A használat feltételei

Utolsó módosítás: 1. május 2020

KÉRJÜK, OLVASSA EL SZÜKSÉGESEN A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, HOGY SZERINT JOGOKAT ÉS FELELŐSSÉGET

Ez a (z) needoulofkorea.com („Webhely”, „mi”, „mi” vagy „mi”) hivatalos használati feltételei („Megállapodás”), és ez a megállapodás akkor érvényes, ha személyi számítógépen keresztül fér hozzá a webhelyhez. , mobil eszköz vagy bármely más, már ismert vagy később kifejlesztett vagy felfedezett technológia vagy eszköz (mindegyik „eszköz”).

Ezt a weboldalt csak a 13 éves vagy annál idősebb felhasználók számára kínálják és teszik elérhetővé, akik az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein és tulajdonában („USA”), valamint a webhely bizonyos funkcióival (beleértve, de nem kizárólagosan, a felhasználói regisztrációt) laknak. és hírlevelekre való feliratkozásra) magasabb életkor és / vagy egyéb jogosultsági követelmények vonatkozhatnak. Ha Ön még nem töltötte be a 13 éves korot, vagy bizonyos funkciókhoz megköveteli a magasabb korhatárt, nem tartózkodik az Egyesült Államokban és / vagy nem felel meg más jogosultsági követelményeknek, kérjük, azonnal hagyja abba a webhely használatát, vagy bármilyen okból nem egyetértenek a jelen Megállapodásban foglalt összes feltétellel, kérjük, azonnal hagyja abba a Weboldal használatát, mert a Weboldal használatával vagy megkísérelésével igazolja, hogy Ön legalább 13 éves vagy valamilyen más funkciónál magasabb korú; megfeleljen a webhely egyéb jogosultsági és tartózkodási követelményeinek.

A Honlap használatával kapcsolatos jelen kikötések jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Webhely és az anyavállalatok között. A jelen Megállapodásban a „Webhely” kifejezés magában foglalja az összes webhelyet és weboldalt, valamint minden ezzel egyenértékű, tükrös, helyettesítő, helyettesítő vagy biztonsági másolatú webhelyet és a Weboldalhoz kapcsolódó weboldalakat. A weboldal használatával megérti, tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy be fogja tartani a jelen Megállapodás feltételeit, valamint az egyes termékekre és szolgáltatásokra irányadó kiegészítő feltételeket, amelyeket ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal együtt mutatnak be („Kiegészítő feltételek”), ideértve, de nem korlátozva azokra a Felhasználói Tartalom Beküldési Megállapodást, amely a Felhasználói Tartalom benyújtásának mint ilyen kifejezésnek a meghatározását határozza meg, és a Virtuális valóság alkalmazások - Feltételek, amelyek szabályozzák a webhelyről elérhető virtuális valóság alkalmazások használatát. A webhely bizonyos tevékenységekhez és szolgáltatásokhoz részvételi szabályokat („szabályok”) is tartalmazhat („Szabályok”), ideértve, de nem kizárólag, versenyeket és nyereményjátékokat, díjprogramokat, tagsági klubokat, e-maileket és társkereső szolgáltatásokat. A webhely kiegészítő feltételeit, az adatvédelmi irányelveket és a szabályokat hivatkozással beépítjük a megállapodásba. Amennyiben a jelen Megállapodás és a tevékenységre vonatkozó kiegészítő feltételek között ellentmondás van, a Kiegészítő feltételek az irányadók. Amennyiben e megállapodás ütközik egymással a tevékenységre vonatkozó konkrét szabályok között, amelyben Ön részt vesz, a szabályok az irányadók. Ez a megállapodás teljes mértékben hatályban marad, mindaddig, amíg Ön a Weboldal felhasználója, és bármilyen tagság, szolgáltatás vagy szolgáltatás megszűnése esetén továbbra is kötelező érvényűek lesznek a jelen Megállapodás, az Adatvédelmi Szabályzat, valamint az Kiegészítő feltételek vagy szabályok, beleértve a kártalanításokat, garanciákat és a felelősség korlátozásait.

A „felhasználás” vagy a „felhasználás” kifejezés ebben a Megállapodásban azt jelenti, amikor egy magánszemély („felhasználó”) közvetlenül vagy közvetetten, gépet vagy eszközt támogatva vagy anélkül elér, megkísérel elérni, kölcsönhatásba lépni, használni , megjelenítheti, megtekintheti, kinyomtathatja vagy másolhatja a webhelyet, továbbíthat, fogadhat vagy cserélhet adatot vagy kommunikálhat a webhellyel, vagy bármilyen módon kihasználhatja, előnyeit élvezi, vagy kihasználhatja a webhely bármely funkcióját, szolgáltatását vagy funkcióját, bármilyen cél. Ez a megállapodás nem terjed ki a harmadik felek tartalmával vagy webhelyeivel, illetve olyan linkeivel kapcsolatos jogaira és felelősségére, amelyek a böngészőjét vagy a harmadik fél webhelyeivel vagy oldalaival való kapcsolatát irányíthatják. Ez a teljes és kizárólagos megállapodás a közted és közted között a Honlap használatáról, és nem módosítható, kivéve az alábbiakban a 2. szakaszban részletezetteket.

Bejegyzés
Előfordulhat, hogy minden felhasználótól egyedi felhasználói név és jelszó kombinációval kell rendelkeznünk a webhely bizonyos funkcióinak vagy funkcióinak eléréséhez és használatához, és időről időre további felhasználókat vagy jelszavakat is megadhatunk a felhasználóknak az egyes szolgáltatások eléréséhez és használatához. vagy a webhely funkciói. Kérjük, olvassa el az adatvédelmi irányelveinket, amelyek leírják a személyes azonosításra alkalmas információkat („Személyes adatok”), amelyeket gyűjtünk, használunk, közölünk, kezelünk és tárolunk. A szolgáltatás vagy szolgáltatás regisztrációjának részeként kiválaszt egy felhasználónevet és jelszót (vagy hozzárendelhetünk egy kezdeti jelszót, amelyet megváltoztathatunk). A felhasználónév és jelszó személyes neked, és semmilyen körülmények között nem engedélyezheti mások számára a felhasználónév vagy jelszó használatát. Nem vállalunk felelősséget az Ön felhasználónevének vagy jelszavának ellopásával vagy jogellenes használatával, a felhasználónevének vagy jelszavának feltárásával, vagy bárki másnak az Ön felhasználónevének vagy jelszavának felhatalmazásával okozott károkért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti bennünket, ha tudomására jut, vagy úgy gondolja, hogy felhasználónevét vagy jelszavát jogosulatlanul használják (vagy használják), vagy bármilyen más, a biztonsági problémák miatt szükségessé váló felhasználói név vagy jelszó deaktiválásának szükségessége van.

Módosítások
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és időről időre bármilyen okból, saját belátásunk szerint megváltoztassák a megállapodás feltételeit. Jelentéseket teszünk vagy megjelenítünk a webhelyen bekövetkezett lényeges változásokról és / vagy e-mailt küldünk Önnek, vagy bejelentkezéskor értesítjük Önt ezekről a változásokról; az ilyen értesítés formája a belátásunk szerint. Miután közzétettük őket a webhelyen, ezek a változások azonnal hatályba lépnek, és ha a webhelyet a hatálybalépés után használják, akkor azt jelenti, hogy beleegyezik abba, hogy a változások kötelezőek. Rendszeresen ellenőrizze és ellenőrizze a jelen Szerződés feltételeit, ideértve, de nem kizárólag a Felhasználói Tartalom Beküldési Megállapodást, az Egyéb Kiegészítő Feltételeket, Szabályokat és az Adatvédelmi irányelveket, hogy tisztában legyen a legfrissebb jogokkal és kötelezettségekkel. amelyek az Önre vonatkoznak, és a velünk kötött megállapodás feltételei.

A szellemi tulajdon tulajdonjoga
A weboldal tartalma, beleértve az összes webhely szoftvert, tervezést, szöveget, képeket, fényképeket, illusztrációkat, audio és video anyagokat, alkotásokat, grafikai anyagokat, adatbázisokat, tulajdonjogokkal kapcsolatos információkat és a webhely összes, a szerzői jog által védett vagy egyéb módon jogilag védett elemét, beleértve a korlátozások, az elemek kiválasztása, sorrendje, „megjelenése és megjelenése”, valamint elrendezése, valamint az összes védjegy, szolgáltatási védjegy és kereskedelmi név (külön-külön és / vagy együttesen „anyagi”) az anyavállalatok és leányvállalataik tulajdona, és bármelyik jogutódjuk és megbízottjuk, valamint a hozzájuk tartozó bármely licencadó, hirdető (az alábbiakban meghatározottak szerint), szállítók és operatív szolgáltatók, és korlátozás nélkül jogi védelem alatt állnak az Egyesült Államok szövetségi és állambeli, valamint a vonatkozó külföldi törvények, rendeletek alapján és szerződések. Ha a kontextus egyértelműen nem követeli meg másként vagy kifejezetten írásban mondjuk ki, akkor a „webhely” kifejezés magában foglalja az „anyagot” is. A weboldalt kizárólag nem kereskedelmi célú, nem kizárólagos, átruházhatatlan, nem átruházható és korlátozott személyes felhasználásra, és semmilyen más célra nem szabad felhasználni. Nem módosíthatja, törölheti vagy elrejtheti a weboldalon található szerzői jogi vagy egyéb értesítéseket, ideértve a webhelyről letöltött, továbbított, megjelenített, kinyomtatott vagy reprodukált anyagokra vonatkozó értesítéseket sem. Nem engedélyezi és nem engedi meg harmadik félnek (az ön javára vagy sem) reprodukálását, módosítását, származékos művek létrehozását, megjelenítését, előadását, közzétételét, terjesztését, terjesztését, sugárzását vagy harmadik fél számára történő terjesztését (beleértve, korlátozás, harmadik fél weboldalán keresztül vagy bármilyen más módon történő felhasználása nélkül, a Korea Szöul vagy annak tulajdonosa kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, ha a Korea Szöul nem a tulajdonos. Bármely anyag illetéktelen vagy tiltott felhasználása polgári jogi felelősségre vonható, büntetőeljárást vonhat maga után, vagy mindkettőre az alkalmazandó szövetségi, állami és helyi törvények szerint. Azt követeljük, hogy a felhasználók tiszteletben tartsák szerzői jogainkat, védjegyeinket és egyéb szellemi tulajdonjogainkat. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát is. Felszólításra haladéktalanul cselekszünk annak érdekében, hogy eltávolítsuk a webhely tartalmát, amely sérti mások szerzői jogait, és letiltjuk a webhelyhez és annak szolgáltatásaihoz való hozzáférést mindenkinek, aki többször használja őket mások szellemi tulajdonjogainak megsértésére.

Nagyon komolyan vesszük a szerzői jogok védelmét, mind a saját, mind a többiünket. Ezért több intézkedést alkalmazunk a szerzői jogok megsértésének megakadályozására ezen a webhelyen, valamint az esetleges esetleges jogsértések azonnali megszüntetésére. Ha úgy gondolja, hogy a webhely olyan elemeket tartalmaz, amelyek megsértik a szerzői jogokat a munkádban, kérjük, kövesse a Szerzői Jogi Szabályzatunkban leírt eljárásokat.

hirdetés
Időről időre kommunikálhat, fogadhat kommunikációt, átirányíthatja őket, interakcióba léphet velük, vagy részt vehet ezekben a szolgáltatásokban, vagy használhatja azokat, vagy harmadik féltől (együttesen a „hirdetőktől”), vagy ilyen termékektől vásárolhat termékeket és szolgáltatásokat, mint hirdetőink, szponzoraink vagy promóciós partnereink a webhely használatának eredményeként. Minden ilyen kommunikáció, interakció és részvétel szigorúan és kizárólag közted és az ilyen hirdetők között történik, és mi semmilyen módon nem vállalunk felelõsséget vagy felelõsséget e tevékenységekkel vagy tranzakciókkal kapcsolatban (ideértve, korlátozás nélkül, bármilyen nyilatkozatot, garanciát, szövetséget, szerzõdést) vagy más feltételek vagy feltételek, amelyek fennállhatnak közted és a hirdető között, vagy bármely olyan áru vagy szolgáltatás, amelyet megvásárolhat vagy megszerezhet bármely hirdetőtől).

Viselkedési szabályok
A webhely használatára az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti törvény és rendelet, valamint bizonyos esetekben nemzetközi szerződések vonatkoznak. Kizárólag te vagy a felelős minden olyan tevékenységért, cselekedetért és mulasztásért, amely a felhasználónév vagy jelszó használatával történik, attól kezdve, vagy alatt történik. Ön nem használhatja, engedélyezheti vagy engedélyezheti mások számára a webhely használatát, vagy tudatosan elutasíthatja a webhely mások általi használatát semmilyen módon, azaz megkísérli vagy valószínűleg:

  • legyen rágalmazó, rágalmazó, tisztességtelen, vulgáris vagy obszcén, pornográf, szexuálisan kifejezett vagy szexuálisan sugalló, faji, kulturális vagy etnikai szempontból sértő, káros, zaklató, megfélemlítő, fenyegető, gyűlöletbeli, kifogásolható, diszkriminatív vagy visszaélésszerű, vagy amely megjelenhet vagy megjelenhet megszemélyesíteni mást;
  • hátrányosan befolyásol bennünket vagy negatívan tükrözi ránk, a webhelyen, jóakaratunkat, nevünket vagy jó hírnevünket, vagy kényszert, szorongást vagy kellemetlenséget okozhat nekünk vagy bárki másnak, vagy elriaszthatja bármely személyt, céget vagy vállalkozást attól, hogy a Weboldal, vagy a hirdetés, a linkelés vagy a szállítóval való kapcsolatfelvétel révén;
    levélszemét, lánclevél, sokszorosító vagy kéretlen üzenet, vagy úgynevezett “spam” és “adathalász” küldése vagy továbbítása;
  • kereskedelmi vagy üzleti célokra felhasználható, ideértve korlátozás nélkül áruk vagy szolgáltatások reklámozását, marketingjét vagy kínálatát, akár pénzügyi, akár bármilyen más kompenzáció formájában, vagy bármilyen más weboldallal vagy weboldalakkal való összekapcsolással;
  • olyan programokat vagy anyagokat, például vírusokat, időbombákat, törlõbotokat, férgeket, trójai programokat, kémprogramokat vagy más, potenciálisan káros programokat vagy egyéb anyagokat vagy információkat, amelyek vírusokat, idõbombákat, törlõbotokat, férgeket, trójai programokat vagy egyéb programokat tartalmaznak, továbbíthatnak, terjeszthetnek vagy tölthetnek fel;
  • hamisít bármilyen TCP / IP csomag fejlécet vagy a fejléc információ egy részét minden e-mailben vagy hírcsoportban, bármilyen okból;
  • megsérti a törvényeket, rendeleteket (ideértve - korlátozás nélkül - az Egyesült Államokból exportált műszaki adatok vagy szoftverek továbbítására vonatkozó törvényeket), bírósági vagy kormányzati rendeleteket vagy bármely szerződést, vagy bármilyen szellemi tulajdonjogot, a nyilvánosságra hozatalhoz vagy a magánélethez való jogot vagy bármely más személy, vállalkozás vagy vállalkozás joga; jogosulatlan hozzáférést szerezhet a webhelyhez, más felhasználók fiókjaihoz, neveihez, jelszavaihoz, személyesen azonosítható információkhoz vagy más számítógépekhez, webhelyekhez vagy oldalakhoz, amelyek kapcsolódnak vagy kapcsolódnak a webhelyhez, vagy a webhelyet bármilyen módon használja, amely sérti vagy nem felel meg a feltételeknek, és e megállapodás feltételei;
  • nem változtathatja meg, megzavarhatja, károsíthatja, megváltoztathatja vagy nem zavarhatja a Honlap használatát, tulajdonságait, funkcióit, működését vagy karbantartását, illetve a Honlap használati jogát és élvezetét más személy, cég vagy vállalkozás által;
  • vagy bármely más személy, cég vagy vállalkozás által közzétett, személyesen azonosítható vagy nem azonosítható anyag vagy információ gyűjtése, begyűjtése, összegyűjtése, továbbítása, reprodukálása, törlése, felülvizsgálata, megtekintése vagy megjelenítése bármilyen más személy, cég vagy vállalkozás által, vagy azok felhasználásával kapcsolatban kivételével, kivéve, ha ilyen személy, vállalkozás vagy vállalkozás kifejezett, előzetes engedélyét megszerezte erre.

Vírusos tulajdonságok
Előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos részei, tartalma, funkciói vagy funkciói (pl. Digitális streaming media player (ek)) („Virus Features”) a felhasználók számára elérhetővé teszik a személyes használatra. Noha nyilvánvalóan megváltoztathatjuk, hogy mikor, kinek és milyen mértékben tegyük elérhetővé ezeket a vírusfunkciókat bármikor, értesítés nélkül és saját belátásunk szerint, mindaddig, amíg elérhetőek az Ön rendelkezésére, bármikor, amikor meglátogatja oldalunkat, vagy kihasználja ezeknek a vírusjellemzőknek (függetlenül attól, hogy ezeket a vírusjellemzőket saját személyes vagy testreszabott weboldalain használja-e, függetlenül attól, hogy megjelennek-e, vagy beágyazottan jelennek meg, vagy valaki más weboldalán vagy webhelyén helyezkednek el, legyen az kereskedelmi webhely, vagy weboldal, hirdetés, promóciós üzenet, vagy akár egy barát személyre szabott vagy testreszabott weboldala, vagy bármilyen eszközön keresztül, amely hozzáférhet ezeknek a vírusjellemzőknek) Ön elfogadja, hogy nem tölt be semmilyen tartalmat, amelyet a vírusjellemzők részeként tettek elérhetővé, és elismeri, hogy az ilyen tartalom csak streaming megtekintés, továbbá azt, hogy Ön köti a jelen Megállapodás alkalmazandó rendelkezéseit és az Adatvédelmi irányelveinket.

postings
Az Ön észrevételei, javaslatai és információi fontosak számunkra. A webhely egyes részei lehetőséget biztosíthatnak Önnek és más felhasználóknak a fórum-szolgáltatásokban, blogokban, web-közösségekben és más üzenet- és kommunikációs lehetőségekben („Közösségek”) való részvételhez, és lehetőséget biztosíthatnak Önnek az ilyen közösségek útján vagy más módon a következők benyújtására: felad, megjelenít, továbbít és / vagy cserél (a) információkat, ötleteket, véleményeket, üzeneteket vagy egyéb információkat („feladás” vagy „feladás”) és (b) felhasználói tartalmat (a felhasználói tartalom benyújtási szerződésben meghatározottak szerint), az Ön beadványát amire szintén a benne foglalt feltételek vonatkoznak, és e megállapodás alkalmazásában kiküldetésnek tekintik. Ön megérti, elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen kiküldetések kizárólag annak a személynek a felelőssége, ahonnan az ilyen kiküldetés származik. Ez azt jelenti, hogy kizárólag és teljes mértékben Ön felelõs az összes, a webhelyen feltöltött, elküldött, e-mailben elküldött, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett postázatért. A kiküldetések nem tükrözik a webhely vagy a társult vállalkozások véleményét. Fenntartjuk a jogot a kiküldetések megfigyelésére, szerkesztésére vagy szűrésére. Ha saját belátása szerint és megítélésünk alapján megállapítja, hogy bármely kiküldetés megsérti vagy megsértheti a megállapodás feltételeit, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor korlátozza az e megállapodás alapján esetlegesen felmerülő összes többi jogunkat, törvény szerint vagy méltányosan: (a) megtagadhatja az Ön kiküldetésének engedélyezését; (b) eltávolítja és törli a kiküldetéseket; (c) visszavonja a Honlap használatának jogát; és / vagy (d) bármilyen rendelkezésünkre álló technológiai, jogi, operatív vagy egyéb eszközt felhasznál a jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítésére, ideértve korlátozás nélkül az egyes IP-címek blokkolását vagy a weboldalon való regisztráció deaktiválását.

Ha a kiküldetés tőled vagy a fiókjáról származik, ezúton beleegyezik abba, hogy: (a) kifejezetten felhatalmazza a webhelyet és annak társult vállalkozásait arra, hogy az ilyen kiküldetést részben vagy egészben, az egész világegyetemben, az állandóságban használhassák bármilyen médiumban, vagy bármilyen médiumban, ma már ismert vagy később kidolgozott, önmagában vagy más információ, tartalom és / vagy bármilyen vagy természetű anyag részeként vagy részeként; (b) Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) a kiküldetés eredeti Ön számára és / vagy teljes mértékben jóvá van hagyva a jelen tervezet szerinti használatra; (ii) a kiküldetés bármilyen módon nem fog megsérteni vagy megsérteni a a jelen Megállapodás, (iii) a kiküldetés nem tartalmaz rágalmazó, kínzó vagy egyéb módon jogellenes információkat, nem sérti vagy sérti a szerzői jogokat vagy más jogokat, vagy tartalmaz olyan ügyet, amelynek közzététele vagy eladása sérti a szövetségi vagy állami törvényeket vagy rendeleteket, ( iv) a kiküldetés nem obszcán vagy bármilyen más módon jogellenes; (v) a kiküldetés nem károsíthatja egyetlen felhasználó egészségét, és (vi) nem kell fizetnünk vagy fizetnünk semmilyen összeget semmilyen személynek vagy szervezetnek. a kiküldetés felhasználásának vagy kizsákmányolásának eredményeként; és (c) ha a kiküldetés magában foglalja valamely személy, cég vagy vállalkozás nevét, emblémáját, márkáját, szolgáltatását vagy védjegyét, hangját, hasonlóságát vagy imázsát, akkor kifejezetten képviselteti és szavatolja, hogy (i) Önnek joga van a webhely megadására, és Leányvállalataiknak joguk van az összes ilyen kiküldetés fentiekben ismertetett használatához; (ii) a feladást az összes alkalmazandó törvénynek és előírásnak megfelelően készítették el, és (iii) minden olyan felhasználói tartalom feladása esetén, amely eredeti videókat tartalmaz, akkor be kell tartania az alkalmazandó azonosítási igazolást és nyilvántartási követelményeket, és Ön biztosítja és megőrzi a szükséges személyes információkat és az azonosító dokumentumokat minden olyan személy számára, akik bármilyen eredeti videóban megjelennek, amint azt a törvény előírja és / vagy másként kérhetjük vagy megkövetelhetjük a vállalatukkal kapcsolatban megfelelési politikák és gyakorlatok, amelyek tartalmazzák (y) az egyén teljes jogi nevét, jelenlegi címét, születési idejét és (z) egy érvényes, kormány által kibocsátott azonosító olvasható fénymásolatát igazolási okmány (pl. USA útlevél, állami járművezetői engedély vagy érvényes személyi igazolvány) az egyén személyazonosságának ellenőrzése céljából. Az egyes ilyen kiküldetések benyújtásával a weboldal, az anyavállalatok és a leányvállalatok fenntartják a jogot arra, hogy kérjenek téged, és ilyen kérés esetén teljes és teljes körű ilyen azonosítási ellenőrzési nyilvántartást, valamint egy érvényes járművezetői engedély, útlevél vagy más, a kormány által kibocsátott fényképes igazolvány olvasható fénymásolata az ellenőrzés és nyilvántartás céljából.

Ön megérti, elismeri és egyetért azzal, hogy jogaink vannak bármilyen módon, az általad meghatározott módon, törölni, újraformázni és / vagy megváltoztatni az Ön feladásait (bár Ön nem lesz felelős az ilyen változtatásokért).

A webhelyen tárolt tárolóhely felhasználónként korlátozott. Előfordulhat, hogy egyes kiküldések nem kerülnek feldolgozásra helyszűkítés vagy a kimenő üzenet korlátozása miatt. Ön tudomásul veszi, elismeri és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a kiküldések törléséért, illetve a feladások időben történő tárolásának, fogadásának vagy kézbesítésének mulasztásáért, illetve a kiküldésekkel kapcsolatos bármely egyéb kérdésért.

A feladás kizárólag nem kereskedelmi célokat szolgál, és nem tehet közzé semmilyen módon olyan tevékenységet, amely bármely üzleti vállalkozás vagy üzleti tevékenység előmozdítására vagy bevételének előmozdítására szolgál.

Ha úgy gondolja, hogy a webhely bármely tartalma (ideértve korlátozás nélkül a feladásokat is) megsérti a megállapodás bármelyik feltételét (a szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozó értesítések kivételével), kérjük, írjon nekünk e-mailben [e-mail védett] (Kérjük, olvassa el a szerzői jogi megfelelőségi politikánkat a szerzői jogi megfelelőségi irányelv hatálya alá tartozó minden értesítéshez). Nem garantálhatjuk, hogy válaszolunk az üzenetére, és fenntartjuk a jogot, hogy megtegyünk vagy tartózkodjunk attól, hogy a rendelkezésünkre álló lépéseket vagy az összes lépést megkapjuk, ha ilyen üzenetet megkapunk.

Versenyek, nyereményjátékok, aukciók és promóciók
Időnként a Leányvállalatok vagy a Webhely üzemeltetési szolgáltatói, beszállítói és a hirdetők promóciókat folytathatnak a webhelyen vagy azon keresztül, ideértve korlátozás nélkül aukciókat, versenyeket és nyereményjátékokat („Promóciók”). Minden promóciónak lehetnek kiegészítő feltételei és / vagy szabályai, amelyeket közzétesznek vagy más módon az Ön rendelkezésére bocsátanak, és az egyes promóciók szempontjából e megállapodás részét képezik és azok részét képezik.

Bizonyos termékek és szolgáltatások
RSS-hírcsatornák és podcast-ok
A webhely RSS-hírcsatornákat („RSS-hírcsatornákat”) biztosíthat, amelyek a webhelyről kiválasztott szöveges, hang-, video- és fényképtartalommal („Tartalom”) állnak rendelkezésre, amelyet az interneten keresztül nyújtanak XML-hírcsatornával. Bizonyos RSS-hírcsatornák lehetnek podcastok („podcastok”), amelyek a Tartalom részeként tartalmazhatnak egy kapcsolódó audio-, video- és / vagy fényképfájlt, ahol az audio- és / vagy videofájl letölthető és lejátszható a felhasználói eszközről, vagy átvihető egy hordozható hallgatókészülék. Bizonyos szoftverekre és hardverre van szükség ahhoz, hogy a felhasználók RSS-hírcsatornákon keresztül letölthessék és megtekinthessék és / vagy lejátsszák a tartalmat.

A tartalmat az Egyesült Államok szövetségi és állami törvényei, valamint az alkalmazandó külföldi törvények, rendeletek és szerződések védik, és a Tartalomhoz és a Tartalomhoz fűződő összes jogot a Korea Szöul vagy a tartalomszolgáltató fenntartja. A tartalom kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra érhető el, és az RSS-hírcsatornákat és a kapcsolódó tartalmat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra töltheti le, másolhatja és / vagy átviheti egy eszközre, vagy egy eszközön keresztül egy másik eszközre. Semmilyen harmadik félnek nem engedélyezi, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem származtatott alkotásait nem hozhatja létre, nem jelenítheti meg, hajthatja végre, teheti közzé, terjesztheti, terjesztheti, sugárzhatja vagy harmadik fél számára terjesztheti, illetve semmilyen módon semmilyen tartalmat nem használhat. ez a 11. szakasz.

Az RSS-hírcsatornákhoz való hozzáféréssel és azok felhasználásával megérti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a webhely és társult vállalkozásai nem garantálják, hogy az RSS-hírcsatornák minden felhasználói eszközön működni fognak. További részletekért kérjük, olvassa el az alábbi „Jogi nyilatkozat és a felelősség korlátozása” részt.

Virtuális valóság jellemzői
Ennek a webhelynek a részei biztosíthatják a jogosult felhasználókat bizonyos virtuális valóság alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal, ideértve korlátozás nélkül az Avatárt (a Virtuális valóság alkalmazások - feltételek szerint) létrehozó és testreszabási eszközt, a virtuális valóság alkalmazás közösségeket és környezeteket, valamint a Virtuális valóság kereskedelmet. Funkcionalitás (a Virtuális valóság alkalmazások feltételeiben meghatározottak szerint). Az ilyen alkalmazások vagy szolgáltatások minden használatát a Virtuális valóság alkalmazások - feltételekben leírt kiegészítő feltételek szabályozzák.

Mobilalkalmazások
Ha a Korea Szöul termékeket és szolgáltatásokat kínál a vezeték nélküli vagy más mobil eszközön elérhető alkalmazásokon (például egy mobiltelefon) („mobil alkalmazás szolgáltatások”), ezekre a mobil alkalmazási szolgáltatásokra az alkalmazandó mobil alkalmazást szabályozó kiegészítő feltételek vonatkoznak. Szolgáltatás. Ezekért a mobil alkalmazási szolgáltatásokért nem számolunk fel díjat, kivéve, ha az alkalmazandó Kiegészítő feltételek másként rendelkeznek. A vezeték nélküli szolgáltató szokásos üzenetküldési díjai és egyéb üzenetküldési, adat- és egyéb díjai és díjai azonban vonatkoznak bizonyos mobil alkalmazási szolgáltatásokra. Kérdezze meg a szállítóját, hogy megtudja, milyen terveket kínál a szállító, és mennyibe kerül a tervek. Ezenkívül a vezeték nélküli szolgáltatója megtilthatja vagy korlátozhatja bizonyos mobil alkalmazás-szolgáltatások használatát vagy elérhetőségét, és nem minden mobil alkalmazási szolgáltatás működhet együtt az összes vezeték nélküli szolgáltatóval vagy eszközzel. Ezért kérdezze meg a vezeték nélküli szolgáltatót, hogy megtudja, léteznek-e mobil alkalmazás-szolgáltatások a vezeték nélküli eszközhöz, és milyen korlátozások vonatkozhatnak az ilyen mobil alkalmazási szolgáltatások használatára, ha vannak ilyenek. Ha megváltoztatja vagy kikapcsolja a vezeték nélküli telefonszámot, beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti a Mobil alkalmazás szolgáltatások fiókja adatait annak biztosítása érdekében, hogy üzeneteit ne küldje el a régi számot később megszerző személynek.

A Korea Szöul, az anyavállalatok és a leányvállalatok semmilyen körülmények között nem felelnek a vezeték nélküli e-mail, szöveges üzenetküldés vagy egyéb költségekért, amelyeket a felhasználó (vagy bárki más, aki hozzáféréssel rendelkezik a felhasználó vezeték nélküli eszközéhez, telefonszámához vagy e-mail címéhez) ) bármilyen mobil alkalmazás szolgáltatással.

Hiperhivatkozások harmadik fél webhelyeire
A webhely bármely pontján hivatkozott vagy benne szereplő URL-ek vagy hiperhivatkozások megjelenése, elérhetősége vagy felhasználása, vagy bármilyen más link, vagy a webhelyhez fűződő kapcsolat, vagy a webhelyen keresztüli kapcsolat átirányítása, nem jelent jóváhagyást, és nem is jelenti azt. semmiféle kötelezettség, felelősség vagy felelősség nem terheli a webhelyet, az anyavállalatokat vagy bármelyik leányvállalatot, jogutódjaikat és megbízottaikat, valamint a megfelelő tisztviselőket, igazgatókat, alkalmazottakat, ügynökeket, képviselőket, licencadókat, hirdetőket, beszállítókat , és az operatív szolgáltatók. Nem ellenőrizzük, nem támogatjuk és nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen ilyen harmadik fél webhelyéről, üzleti gyakorlatáról (ideértve az adatvédelmi irányelveinket), sem az ilyen webhelyekhez kapcsolódó, vagy azokkal kapcsolatban megszerzett árukról vagy szolgáltatásokról, akár a webhelyről, akár a szülőről A vállalatok vagy azok társult vállalkozásainak logója vagy szponzorációs azonosítója a harmadik fél webhelyén található egy közös márkanév vagy promóciós megállapodás részeként. Ha valamely harmadik fél weboldala személyes információkat szerez be vagy gyűjt tőled, akkor semmiképpen nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveinket, amely leírja, hogy a Webhely hogyan gyűjti és használja az Ön személyes adatait és egyéb információit, valamint egyes kapcsolataink jellegét.

A regisztráció vagy a használat deaktiválása / megszüntetése
Ha regisztrált a webhely használatára, akkor bármikor és bármilyen okból deaktiválhatja a webhelyen lévő fiókját, ha bejelentkezik a fiókjába, rákattint a „Profil” vagy a weboldal tetején megjelenő névre, majd kiválasztja „Fiók kezelése”, és kövesse az utasításokat a fiók deaktiválásához. A weboldal használatát és regisztrálását bármikor, bármilyen okból, okkal vagy ok nélkül, az Ön előzetes értesítése nélkül, bármilyen felelősség vagy bármilyen további kötelezettség nélkül bármilyen módon felmondhatjuk Önnek.

Nyilatkozat és a felelősség korlátozásai
EZ A FELHASZNÁL, MINDEN ANYAGAT, TERMÉKET ÉS KÖZLEMÉNYET „SZERZŐDÉSEN” ÉS „MÉRTELEN” ALAPOKKAL KAPCSOLATOSAN HOZZÁFÉRHET, MINDENNYEN RÉSZVÉTELEN, VÉGHELYZETTEL, VAGY KÖVETELMÉNYEN VAGY BETÖLTHETŐ GARANCIA VAGY BIZTOSÍTANI FELHASZNÁLÁS, VAGY MINDEN TERMÉK, JELLEMZŐK, FUNKCIÓK vagy MŰKÖDÉSEK LEHETSÉGESEN VAGY LEHETSÉGESEN VAGY VÉGREHAJTIK. A fentiek korlátozása nélkül, nem vállalunk felelősséget semmilyen rosszindulatú kódért, késésért, pontatlanságért, hibáért vagy mulasztásáért, amelyek a webhely használatából származnak. Ön megérti, elismeri és egyetért azzal, hogy a webhely bármely tulajdonságának és funkciójának a minőségével, pontosságával, teljesítménye, időszerűségével, megfelelőségével, teljességével, valódiságával, hitelességével, biztonságával és érvényességével, beleértve, korlátozás nélkül, a teljes kockázatot vállalja. , A weboldal használatával kapcsolatos kiküldetések és anyagok.

FELTÉTELI, MEGÁLLAPODIK, HOGY A JOGAL KAPCSOLATOSAN, EZEN A HELYZETBEN, A NEMZETT VÁLLALKOZÁSOKAT, MINDEN KÜLÖNBÖZTETTETTEKET, VAGY A VÉDELMI SZABADSÁGOKAT ÉS KÉPVISELÕIET VAGY MINDEN KAPCSOLATOS TISZTVISELŐI, IGAZGATÓK, SZOLGÁLTATÓK, HATÓSÁGOK MŰKÖDÉSI SZOLGÁLTATÓK, REKLÁMOLÓK VAGY SZÁLLÍTÓK NEM FELELŐSEK SÉRTÉNTEK, KÖVETELMÉNEK, KÖVETELMÉNT, KERESÉS ESETÉN, VAGY EZT A MEGÁLLAPODÁS ESETÉN ALKALMAZANDÓ, KÖVETKEZŐEN , KÖVETKEZŐ, VÉLETLEN, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY PUNITÍV KÁR

Bármely állítás ellenére, amely szerint a jelen Megállapodásban előírt egyetlen vagy kizárólagos jogorvoslat alapvető célja megsérülhet, vagy nem teljesül, akkor Ön kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy bármilyen veszteség vagy kár esetén az egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége az anyavállalatok rendelkezésére áll. értesítést küld nekünk, próbáljon megjavítani, kijavítani vagy kicserélni a jelen Megállapodás szerinti hiányos termékeket vagy szolgáltatásokat, és ha a javítás, kijavítás vagy pótlás ésszerűen nem lehetséges az anyavállalatok számára, akkor térítse vissza az Ön által a Termékekért ténylegesen fizetett összegeket bevonásával és megszüntetni és megszüntetni a webhely használatát. Ezenkívül megérti és elismeri a webhely kapacitását, összesítve és minden felhasználó számára korlátozott. Ennek következtében egyes üzeneteket és átvitelt nem lehet időben vagy egyáltalán nem feldolgozni, és egyes funkciók vagy funkciók korlátozhatók vagy késleltethetők, vagy teljesen működésképtelenné válhatnak. Ennek eredményeként Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az anyavállalatok nem vállalnak felelősséget, felelősséget vagy kötelezettséget tranzakciók vagy kiküldetések továbbításáért, feldolgozásáért, tárolásáért, átvételéért vagy kézbesítéséért, vagy bármilyen könyveléssel kapcsolatos mulasztásért vagy késedelemért, és kifejezetten arra szólítják fel, hogy minden tranzakcióhoz vagy feladáshoz támaszkodhat a webhely időszerűségére vagy teljesítésére. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a garanciavállalások vagy a károk és a jogorvoslatok bizonyos korlátozásainak kizárását, ennek megfelelően a jelen Megállapodásban ismertetett bizonyos kivételek és korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Kártalanítás
Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és birtokolja a webhelyet, az anyavállalatokat és azok társult vállalkozásait, valamint azok utódjait és megbízottjait, valamint bármelyik tisztüket, igazgatót, alkalmazottat, ügynököt, képviselőt, licencadót, hirdetőt, szállítót, és az operatív szolgáltatók ártalmatlanok minden olyan követelés, fellépés, veszteség, költség, kár és költség (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat) ellen, amelyek a jelen Megállapodás Ön általi megsértése vagy megsértése, vagy az Ön kiküldetéseinek nyilvános kiküldése során keletkeznek.

Az anyavállalatok fenntartják a jogot, hogy kizárólag saját költségén vállalják minden ilyen követelés vagy fellépés kizárólagos védelmét és ellenőrzését, valamint minden rendezési vagy kompromisszumos tárgyalást, és Ön vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik az anyavállalatokkal az ilyen követelések védelmében. , cselekvési, rendezési vagy kompromisszumos tárgyalások az anyavállalatok kérésére.

Hirdetések és rosszindulatú programok
Nagyon körültekintjük és büszkék vagyunk a webhely létrehozására. Mindig arra törekszünk, hogy műszaki hibákat hozzunk létre, amelyek befolyásolják a webhely működését. Amikor a végén találjuk őket, megjavítjuk. Sajnos otthoni számítógépe bizonyos hibákat okozhat, amelyek hatással vannak arra, ahogyan Ön látja webhelyünket - és ez az ellenőrzésünkön kívül esik.

Ha szokatlan viselkedést, tartalmat vagy hirdetéseket tapasztal a webhelyen, akkor az a számítógépén található rosszindulatú programok következménye lehet. A rosszindulatú programok - a MALicious szoftverek rövidítése - olyan kifejezés, amelyet széles körű besorolásra használnak, amelyet rosszindulatú szándékokkal telepítenek egy számítógépes rendszerbe, általában a tulajdonos tudta vagy engedélye nélkül. A rosszindulatú programok magukban foglalják többek között a számítógépes vírusokat, a kulcsfontosságú naplózókat, a rosszindulatú aktív tartalmat, a szélhámos programokat és a tárcsázókat. Miközben folyamatosan szorosan együttműködünk partnereinkkel annak biztosítása érdekében, hogy a webhelyen minden megfelelően működjön, néha a személyi számítógépén lévő malware programok zavarhatják a webhelyünkön és más meglátogatott webhelyeken szerzett tapasztalatait.

Javasoljuk, hogy hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét, amelyek segíthetnek a számítógép tisztításában, és amelyek megakadályozhatják a rosszindulatú programok jövőbeli telepítését.

Frissítse a számítógépet a Windows Update segítségével (az Internet Explorer böngészője Eszközök menüjében található).
Telepítse a SpyWare eltávolító eszközt, például a Spybot Search and Destroy vagy az AdAware szoftvert, hogy tisztítsa meg számítógépét a rosszindulatú programoktól.
Telepítsen antivírus szoftvert, például Norton anti-virus vagy McAfee Virus-shield.
Telepítse a Microsoft Defender programot (Windows számítógépekhez).
Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik féltől származó szoftver, beleértve a rosszindulatú szoftvereket, számítógép-rendszerre gyakorolt ​​hatásáért. Kérjük, ügyeljen arra, hogy alaposan olvassa el a szoftver letöltése webhelyének Súgóját vagy Ügyfélszolgálatát. Ha bármilyen rosszindulatú programot észlel a rendszerén, javasoljuk, hogy beszéljen egy képzett számítógépes szakemberrel is. Ha a fenti intézkedések végrehajtása után továbbra is problémái merülnek fel, kérjük, bátran forduljon hozzánk [e-mail védett]

Adatvédelem
Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, valamint a személyes adatainak felhasználását és védelmét. Kérjük, olvassa el az adatvédelmi irányelveinket a weboldal használatával kapcsolatos személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos fontos információkkal és információkkal kapcsolatban.

Az e megállapodásra alkalmazandó törvény; Egyéb feltételek
Ez a megállapodás, valamint az esetleges kiegészítő feltételek, szabályok, az adatvédelmi politikánk, valamint az egyéb olyan szabályok, eljárások és politikák, amelyekre hivatkozunk, és amelyekre hivatkozásként épül be, a teljes egyetértést és megállapodást tartalmazza az Ön és a Webhely között, és felváltja az összeset korábbi vagy következetlen értelmezések a webhelyről és a webhely használatáról. Ez a megállapodás nem változtatható meg vagy nem szóbeli felmondható. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tekintik, ez nem érinti más rendelkezéseket, és a Megállapodást annyiban módosítják, hogy a törvényes, érvényes és végrehajtható legyen. Bármely rendelkezés, amelyet fenn kell tartani annak érdekében, hogy lehetővé váljon szándékának érvényesítése, a megállapodás megszűnéséig is fennmarad; Ön azonban a jelen Megállapodásból vagy a weboldal használatából fakadó bármely intézkedést, függetlenül a követelés formájától vagy alapjától, egy (1) éven belül indíthatja a kereset okának (vagy ha több okból származik) , az első ilyen ok felmerülésének időpontjától).

Ezt a megállapodást és a webhely használatát a New York-i állam belső anyagi törvényei szabályozzák, értelmezik és hajtják végre (az állam kollíziós rendelkezéseinek ellenére), amelyeket a New York-i szerződésre, végrehajtásra és teljesítésre alkalmaznak, és bármilyen jogi vagy méltányos eljárás céljából kifejezetten beleegyezik abba, hogy a New York államban és megyében található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, és elfogadja, hogy nem fog kifogást emelni az ilyen joghatósággal vagy a helyszín a személyes joghatóság hiánya, a forum non conveniens vagy egyéb okok miatt. Amennyiben alkalmazható, beleegyezik abba, hogy kijelenti és kifejezetten kizárja az egységes számítógépes információs tranzakciókról szóló törvény alkalmazhatóságát. A FELEK MEGÁLLAPODÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK VAGY A FELEK MEGÁLLAPODÁSÁRA VONATKOZÓ MEGERŐSÍTÉSÉT, HOGY A TERÜLETET ÉRDEKEL, HOGY A HOSZT KÖVETKEZŐNEK, HOGY A HATÁROKON HOZZÁNAK, HOGY A HATÁROKON HASZNÁLJON? .

A jelen Felhasználási Feltételeket utoljára a fentiekben módosították, és azonnal hatályba lépnek.