បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទទួលយកជើងហោះហើរត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅលើយន្តហោះ Kosmos Suites 2.0 Korean Airlines ។ បាន things រឿងល្អ ៗ អំពីវាហើយខ្ញុំត្រូវការសាកល្បងវាដើម្បីមើលថាតើការពិនិត្យទាំងអស់អំពីវាជាការពិត។

អាន​បន្ថែម

មុនពេលអ្នកមកប្រទេសកូរ៉េ

រៀបចំដំណើរកម្សាន្តនេះ


មុនពេលអ្នកមកប្រទេសកូរ៉េ

រៀនអំពីប្រទេសកូរ៉េទីតាំងសំខាន់ទាំងបួនដែលអ្នកអាចទស្សនាបានគឺ៖

ផ្សារទំនើបវូរី (ផ្សារទំនើបឌ្រីហ្សីស) - ជណ្តើរក្នុងភូមិគីគីតា - ជណ្តើរនៃផ្លូវរូងភ្នំ Jahamun - អាយុកាលភីហ្សា (ស្កាយភីហ្សាភីហ្សា)

អាន​បន្ថែម