នៅសេអ៊ូល។ ស៊ីធីអេហ្វធីម៉ល - ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ការទិញទំនិញ

ផ្សារ COEX គឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមរបស់អ្នកស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរ។ ប្រសិនបើអ្នកទៅលេងប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឱ្យមើលផ្សារ COEX ។ សូមពិនិត្យមើលអាងចិញ្ចឹមត្រី COEX ។

អាន​បន្ថែម