ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកូមមូសស្វីសអ៊ែរអ៊ែរអ៊ែនអ៊ែរឡាញ

បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទទួលយកជើងហោះហើរត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅលើយន្តហោះ Kosmos Suites 2.0 Korean Airlines ។ បាន things រឿងល្អ ៗ អំពីវាហើយខ្ញុំត្រូវការសាកល្បងវាដើម្បីមើលថាតើការពិនិត្យទាំងអស់អំពីវាជាការពិត។

អាន​បន្ថែម