ហោះត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញតាមជើងហោះហើរកូរ៉េកូសមូសស្វីសស៊ីធីអិចទី ១២

KAL Kosmos Suites 2 មើល

ការប្រកាសនេះត្រូវបានសរសេរដោយហ្គីប៉ូប៉ូតាឡូតូផ្ទុកឡើងវិញអេភីហើយបានលេចមុខជាលើកដំបូងនៅ https://www.theseoulofkorea.com/flying-back-to-us-on-korean-airlines-first-class-kosmos-suites-2/

អាន​បន្ថែម