ជិននាងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនៅលើកង់មួយ

ជួបជាមួយ Hyojin Jeong“ Jin” ។ ដំណើរជិះកង់របស់នាងគឺជិះកង់ជជុះ 700 ដុល្លារ។ ការធ្វើដំណើររបស់នាងនៅជុំវិញពិភពលោកបាននាំនាងទៅកាន់ប្រទេសជាង 60 ដោយចំណាយពេលជាង 6 ឆ្នាំ។
អត្ថបទនេះត្រូវបានបង្ហាញលើកដំបូងនៅ https://www.theseoulooufkorea.com/jin-her-travel-around-the-world-on-a-secondhand-bicycle/

អាន​បន្ថែម
>