តើអាមេរិចអិចប្រេសអេនធឺរ៍ស៊ីសថលមានតម្លៃថ្លៃឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ $ 450 មែនទេ?

តើអាមេរិចអិចប្រេសហ៊ីលតុនកាតមានតម្លៃថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ 0 មែនទេ?

ការពិនិត្យឡើងវិញដោយមិនឧបត្តម្ភដោយស្មោះត្រង់របស់យើងនៅ American Express Hilton Aspire Card ។ កាតនេះមានលក្ខណៈពិសេសល្អ ៗ មួយចំនួនអត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍។ កាត Hilton Amex Aspire ទទួលយកកាតសណ្ឋាគារលំដាប់ខ្ពស់ទៅកម្រិតផ្សេងទៀត។ បានបង្ហោះជាលើកដំបូងនៅ https://www.theseoulofloorea.com/is-the-american-express-hilton-aspire-card-worth-the-450-annual-fee

អាន​បន្ថែម
>