អ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីភាសាកូរ៉េដែលអ្នកមិនបានដឹង

ការបកប្រែភាសាកូរ៉េនិងការបកប្រែ

ហាន់ហ្គុលជាភាសាផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងងាយស្រួលរៀន។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់? មូលហេតុទាំង ៣ ខាងលើ៖ ខេ។ ប។ ភី, រឿងកូរ៉េ, ហូលីយូវ៉ាយ។ នេះបានលេចមុខជាលើកដំបូងនៅ https://www.theseoulofkorea.com/everything-about-the-korean-language-you-didnt-know និងសរសេរដោយ Gyopo Tacticool ផ្ទុកឡើងវិញ Oppa ។

អាន​បន្ថែម