តើកូរ៉េល្បីល្បាយសម្រាប់អ្វីខ្លះ? វាមិនមែនជាសំអាតស្ងួតនិងបោកគក់ទេ។

ទារកនិង Tiffany SNSD ភ្នែកញញឹមប្រៀបធៀប

រឿងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ កំពូល 30 នៃអ្វីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ គំនិតសម្រាប់ដំណើរធ្វើដំណើររបស់អ្នកគឺនៅលើប្រកាសនេះ។ និពន្ធដោយ Gyopo Tacticool Reloaded Oppa ។ https://www.theseoulofkorea.com/what-is-korea-famous-for-it-isnt-dry-cleaning-and-laundry

អាន​បន្ថែម