Jin, ການເດີນທາງຂອງນາງໃນທົ່ວໂລກໃນລົດຖີບສິນຄ້າມືສອງ

ພົບກັບ Hyojin Jeong“ Jin”. ການຂີ່ລົດຖີບຂອງນາງແມ່ນຂີ່ລົດຖີບມືສອງຂອງນາງ $ 700. ການເດີນທາງຂອງນາງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ພານາງໄປທົ່ວປະເທດ 60, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ.
ບົດຄວາມນີ້ຖືກສະແດງທໍາອິດທີ່ https://www.theseoulofkoreacom / jin -her-travel-around-the-world-on-a-secondhand-bicycle/

ອ່ານ​ຕື່ມ
>