บินกลับสหรัฐอเมริกาโดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ชั้นหนึ่งคอสมอสสวีท 2

KAL Kosmos Suites 2 View

โพสต์นี้เขียนโดย Gyopo Tacticool Reloaded Oppa และปรากฏตัวครั้งแรกที่ https://www.theseoulofkorea.com/flying-back-to-us-on-korean-airlines-first-class-kosmos-suites-2/

การโฆษณา
อ่านเพิ่มเติม
>