Chính sách Cookie

Cookies trên các dịch vụ của chúng tôi
Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể nhận cookie hoặc các công nghệ tương tự khác như thẻ pixel từ chúng tôi và các bên thứ ba thu thập thông tin về Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm chất lượng cao trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để hiển thị cho bạn quảng cáo có liên quan đến bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn thích, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie. Một số trình duyệt có các tùy chọn cho phép khách truy cập kiểm soát xem trình duyệt có chấp nhận cookie, từ chối cookie hoặc thông báo cho khách truy cập mỗi khi cookie được gửi không. Bạn có thể chọn từ chối cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt của mình, nhưng làm như vậy sẽ giới hạn phạm vi các tính năng có sẵn cho bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và các trang web lớn khác sử dụng cookie.

Quản lý cookie Mở một trang web khác trong một cửa sổ mới có thể không đáp ứng các nguyên tắc truy cập

Dịch vụ của chúng tôi thỉnh thoảng cũng sử dụng các đối tượng được chia sẻ tại địa phương, (còn được gọi là cookie Flash Flash). Giống như cookie trình duyệt, cookie Flash có thể được sử dụng để phối hợp phân phối nội dung, chức năng trang web, duy trì tùy chọn, quảng cáo hoặc phân tích. Không giống như cookie của trình duyệt, cookie Flash Flash không được lưu trong trình duyệt. Bạn có thể quản lý các cookie Flash này bằng cách truy cập trang web Adobe.

Quản lý cookie Flash Liên kết mở một trang web khác có thể không đáp ứng các nguyên tắc truy cập

Có bốn loại cookie được sử dụng trên Dịch vụ của chúng tôi:
Cookie thiết yếu - Những cookie này cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn duyệt Dịch vụ của chúng tôi và sử dụng một số tính năng nhất định. Vô hiệu hóa chúng có thể ngăn bạn sử dụng một số phần nhất định của Dịch vụ. Không có các cookie này, các dịch vụ như hoạt động mua sắm và hoạt động thanh toán không thể được cung cấp. Những cookie này cũng giúp giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật.


Cookie ưu tiên - Những cookie này lưu trữ thông tin như quốc gia và lựa chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn, dữ liệu đăng nhập và tùy chọn trang web. Nếu không có các cookie này, Dịch vụ của chúng tôi có thể không thể nhớ các lựa chọn nhất định mà bạn đã thực hiện trước đây (chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ / quốc gia đã lưu) hoặc cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cung cấp cho bạn thông tin liên quan. Những cookie này cũng có thể được sử dụng để nhận ra thiết bị của bạn để bạn không phải cung cấp cùng một thông tin nhiều lần.


Cookie hiệu suất - Những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trang nào bạn truy cập thường xuyên. Những cookie này được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm chất lượng cao bằng cách thực hiện những việc như theo dõi tải trang, thời gian phản hồi của trang và thông báo lỗi.


Cookie nội dung / quảng cáo - Những cookie này thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn và cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo phù hợp hơn. Chúng cũng được sử dụng để thu thập thông tin phản hồi về sự hài lòng của khách hàng thông qua các cuộc khảo sát. Họ nhớ rằng bạn đã truy cập Dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Một số cookie này là của các bên thứ ba thu thập thông tin về người dùng Dịch vụ của chúng tôi (như được mô tả bên dưới trong Thông tin của bên thứ ba được thu thập trên Dịch vụ của chúng tôi) để cung cấp quảng cáo (trên Dịch vụ của chúng tôi và các nơi khác) dựa trên các hoạt động trực tuyến của người dùng (được gọi là Quảng cáo dựa trên sở thích của người dùng) trên các Dịch vụ của chúng tôi và các nơi khác trực tuyến. Các bên thứ ba liên quan đến quảng cáo dựa trên sở thích thu thập thông tin duyệt internet (ví dụ: các trang web đã truy cập, thời gian truy cập) trên các trang web khác nhau và theo thời gian và họ có thể sử dụng thông tin họ thu thập trên Dịch vụ của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo (từ chúng tôi và khác các công ty) trên internet.

quảng cáo
>