Không có phòng nâng cấp tại các khách sạn này cho Đại sứ IHG và Đại sứ Hoàng gia

Không có phòng nâng cấp tại các khách sạn này cho Đại sứ IHG và Đại sứ Hoàng gia

Nâng cấp phòng một loại và hai loại không có sẵn với các loại phòng này nếu bạn ở những nơi này. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Hãy nói rằng bạn ở lại trên tàu

quảng cáo
Đọc Thêm

Chương trình Đại sứ Hoàng gia và Đại sứ Hoàng gia InterContinental là gì?

Hồ bơi khách sạn và xem

Về Đại sứ IHG, Chương trình Đại sứ Hoàng gia. Lợi ích hàng đầu, đặc quyền, tính năng bạn cần biết để tối đa hóa trải nghiệm của bạn tại khách sạn IHG.
Bài đăng lần đầu tiên được đăng tại https://www.theseoulofkorea.com/what-is-the-intercontinental-ambassy-and-royal-ambassy-program/

Đọc Thêm
>