Thành viên cuối cùng của Z-Boys và Z-Girls được tiết lộ!

Thành viên cuối cùng của Z-Boys và Z-Girls được tiết lộ!

Các thành viên 7th cuối cùng cho cả Z-Boys và Z-Girls được tiết lộ, và họ ra mắt trong Lọ
Bài đăng này lần đầu tiên được đăng trên https://www.theseoulofkorea.com/z-boys-and-z-girls-final-members-reveal/

quảng cáo
Đọc Thêm

Yuehua Entertainment công bố nhóm nhạc nữ mới, tiết lộ Teaser.

Yuehua Entertainment công bố nhóm nhạc nữ mới, tiết lộ Teaser.

Yuehue Entertainment sẽ sớm ra mắt một nhóm nhạc nữ mới! Không có nhiều thông tin ngoại trừ những gì chúng tôi thu thập có sẵn. Đọc nó! Điều này lần đầu tiên được đăng tại https://www.theseoulofkorea.com/yuehua-enter[-announces-new-girl-group-reveals-teaser/

Bài đăng xuất hiện lần đầu tiên trên https: //www.theseoulofkorea.com/yuehua-enter [

Đọc Thêm
>