Cầu Seomun xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc

Cầu Seomun Hàn Quốc vào ban đêm

Cầu Seomun và Phim Hàn Quốc Healer. Hạo qua cầu và xem lý do tại sao nó được chọn để tham gia bộ phim. Cũng sống lại cảnh đó và ghi lại với bạn trong đó để lấy lại những kỷ niệm. Điều này đã được xuất bản lần đầu tiên tại https://www.theseoulofkorea.com

quảng cáo
Đọc Thêm
>