ở Seoul. Trung tâm mua sắm COEX - Điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng để mua sắm

Trung tâm mua sắm COEX là một điểm đến nổi tiếng của người dân địa phương và khách du lịch. Nếu bạn đến thăm Hàn Quốc, tôi khuyên bạn nên xem COEX Mall. Kiểm tra COEX Aquarium.

Đọc Thêm