Giới Thiệu

Ra mắt bởi một người Mỹ gốc Hàn ở trung tâm thành phố World Wide Web vào năm 2010, Seoul của Hàn Quốc đang trên đường nhanh chóng trở thành trang web áp phích cho blog Du lịch Hàn Quốc tại Hoa Kỳ và Quốc tế. Độc giả là những người yêu thích tất cả mọi thứ Hàn Quốc truy cập trang web mỗi tháng vì không thiên vị, bảo hiểm chuyên sâu và đánh giá chuyên môn về những việc cần làm, xem và trải nghiệm ở Hàn Quốc.

Biên tập viên - Gyoppa (AKA: Gyopo Tacticool Tải lại Oppa)

Trợ lý biên tập - Không áp dụng

Nhà văn - Những người làm nghề tự do khác thích viết về Hàn Quốc

>